Các dự án
Hội thảo “Nâng cao năng lực đánh giá dữ liệu môi trường và quản lý HSE”

Hội thảo “Nâng cao năng lực đánh giá dữ liệu môi trường và quản lý HSE”

Nhằm nâng cao kỹ năng tổng hợp, xử lý và đánh giá dữ liệu quan trắc môi trường, từ quá trình quan trắc, nhận diện và đánh giá các quản lý HSE (Môi trường – An toàn – Sức khỏe) rủi ro môi trường trong hoạt động sản xuất của các cơ sở, doanh nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Môi trường Miền Trung (CRET), Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với Công ty VinaBook, Đà Nẵng, tổ chức Hội thảoTập huấn Nâng cao năng lực quan trắc và xử lý đánh giá dữ liệu môi trường và quản lý HSE”.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 12/03/2022.

Nâng cao năng lực đánh giá dữ liệu môi trường và quản lý HSE”

Thời gianNội dungChịu trách nhiệm
 Đăng ký Đại biểuBan tổ chức
 Giới thiệu mục đích, chương trình và thành phần tham dự Hội thảoBan tổ chức
 Phát biểu khai mạcTrung tâm CRET & Công ty Vinabook
 Quản lý HSE trong cơ sở và doanh nghiệpTS. Đường Văn Hiếu, CRET, Đại học Khoa học
 Quản lý HSE: Thực trạng và giải pháp nhu cầu nhân lực quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường ở khu vực miền TrungPGS.TS. Hoàng Công Tín, CRET, Đại học Khoa học Huế
 Giải lao 
 Đánh giá dữ liệu môi trường: Thực trạng, nhu cầu và giải phápPGS.TS. Nguyễn Văn Hợp, Đại học Khoa học Huế
 Thảo luận toàn thểPGS. TS. Trần Anh Tuấn Ths. Hoàng Đức Bảo PGS.TS. Nguyễn Văn Hợp
 Tổng kết, trao giấy chứng nhận, bế mạc Hội thảo và giao lưu thân mậtTS. Đường Văn Hiếu, Giám đốc Trung tâm CRET & Công ty Vinabook

Trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự!

0

Leave a Reply

Your email address will not be published.