Các dự án
Truyền thông BVMT và ĐDSH cho khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn

Truyền thông BVMT và ĐDSH cho khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn

Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định phối hợp với Khoa Môi trường và Trung tâm đã tổ chức tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường và đa dạng sinh học cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã và cộng tác viên, tại xã An toàn, huyện An Lão.

Các đại biểu đã được hướng dẫn về kĩ năng truyền thông về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, được giới thiệu một số động vật, thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn, một số loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, bảo tồn. Được tìm hiểu về Luật Bảo vệ môi trường và Luật đa dạng sinh học, những hành vi được khuyến khích, những hành vi bị cấm và sự cấp thiết của bảo tồn đa dạng sinh học.

Ngoài ra, các đại biểu còn được tìm hiểu về các mô hình sản xuất, kinh doanh nhằm đa dạng hóa, tăng tính bền vững về sinh kế cho người dân địa phương. Tại buổi tập huấn, các đơn vị cũng đã trao giấy chứng nhận tập huấn cho các cộng tác viên.

Khoa Môi trường và Trung tâm đã tổ chức bàn giao các thiết bị vật tư phục vụ công tác truyền thông cộng đồng gồm 3 tủ sách tham khảo về môi trường và đa dạng sinh học; 3 sơ đồ mô phỏng về hệ động thực vật quý hiếm, đặc trưng tại địa phương; 3 tivi; 3 bộ poster về hệ sinh thái, thành phần, loại sinh vật đặc trưng tại địa phương; 3 bộ bàn ghế và các dụng cụ khác…Các vật tư thiết bị nàyđược bố trí tại 3 nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng của 3 thôn tại xã An Toàn để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Tải video tại đây

0