Ban lãnh đạo

TS. Đường Văn Hiếu

Giám đốc

TS. Lê Công Tuấn

Phó Giám đốc

Bộ phận văn phòng

CN. Phan Thị Ánh Nguyệt

Văn phòng

CN. Nguyễn Thị Thuý Hằng

Kế toán

Trại thực nghiệm công nghệ

NCS. Trần Ngọc Tuấn

Trưởng trại

Ths. Dương Thành Chung

CN Tề Minh Sơn

Tổ phát triển công nghệ

TS. Lê Văn Tuấn

Tổ trưởng

TS. Đặng Thị Lộc

Ths Hoàng Thị Mỹ Hằng

Tổ khoa học ứng dụng

TS. Hoàng Công Tín

Tổ trưởng

TS. Nguyễn Tiến Hoàng

NCS Nguyễn Bắc Giang