BAN CỐ VẤN – CHUYÊN GIA

PGS.TS Phạm Khắc Liệu

PGS.TS Tôn Thất Pháp

PGS.TS Nguyễn Quang Linh

PGS.TS Lê Văn Thăng

PGS.TS Nguyễn Văn Hợp

GS. Hidenari Yasui

Nhật Bản

TS. KyuTae Lee

Hàn Quốc

TS Michele Marconi

Ý

GS. Han Seunghee

Hàn Quốc

ThS.MBA.Hoàng Đức Bảo

CEO. Vinabook – Medic Sai Gòn

GS. Ravi Fotedar

Úc