Các dự án
Đánh giá kỹ thuật về hệ thống quản lý chất thải rắn ở Thành phố Huế

Đánh giá kỹ thuật về hệ thống quản lý chất thải rắn ở Thành phố Huế

Vừa qua, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ môi trường miền Trung, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã thực hiện gói thầu Đánh giá kỹ thuật về hệ thống quản lý chất thải rắn ở Thành phố Huế trong khuôn khổ Dự án “Huế – Đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (WWF) tài trợ.

Vừa qua, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ môi trường miền Trung, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã thực hiện gói thầu Đánh giá kỹ thuật về hệ thống quản lý chất thải rắn ở Thành phố Huế trong khuôn khổ Dự án “Huế – Đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam” do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (WWF) tài trợ. Thời gian nghiên cứu bắt đầu từ tháng 6/2021 và kéo dài trong 6 tháng. Dự án đã mang lại những kết quả thực tiễn và có giá trị, nội dung chủ yếu tập trung vào quản lí chất thải rắn (CTR), bao gồm:

+ Khung thể chế và chính sách;

+ Cơ cấu tài chính;

+ Hiện trạng quản lí CTR;

+ Quản lí chất thải nhựa;

Kết quả tính toán khối lượng CTR thải đô thị phát sinh của  thành phố Huế là 407 tấn/ngày. Trong đó, hộ gia đình chiếm tỷ trọng cao nhất cao nhất, khoảng 40,7% tổng khối lượng phát sinh tại khu vực nghiên cứu. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã thực hiện điều tra các cơ sở thu hồi, khối lượng CTR tái chế thu hồi qua hệ thống phi chính thức tại vùng Huế trung tâm và mở rộng khoảng 84 tấn/ngày (18,5 tấn phế liệu và 65,5 tấn rác hữu cơ), trong đó nhựa có khối lượng lớn nhất trong các các loại CTR tái chế, chiếm tỷ lệ tương ứng là 43,6% và 53% tại vùng Huế trung tâm và vùng Huế mở rộng. Và nhiều kết quả quan trọng khác.

Dưới đây là một số hình ảnh về dự án:

Hình 1: Tập huấn cho sinh viên
Hình 2: Phân loại chất thải rắn
Hình 3: Điều tra cơ sở thu hồi
Hình 4: Hội thảo trình bày kết quả dự án

0