Thông báo
Giấy mời Tham dự Hội thảo “Nâng cao năng lực đánh giá dữ liệu môi trường và quản lý HSE”

Giấy mời Tham dự Hội thảo “Nâng cao năng lực đánh giá dữ liệu môi trường và quản lý HSE”

GIẤY MỜI

Tham dự Hội thảo “Nâng cao năng lực đánh giá dữ liệu môi trường và quản lý HSE”

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Môi trường Miền Trung (CRET) và Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với Công ty VinaBook tổ chức Hội thảoNâng cao năng lực đánh giá dữ liệu môi trường và quản lý HSE”.

Mục đích hội thảo: Nâng cao kỹ năng tổng hợp, xử lý và đánh giá dữ liệu quan trắc môi trường; từ quá trình quan trắc, nhận diện và đánh giá công tác quản lý HSE (Môi trường – An toàn – Sức khỏe); rủi ro môi trường trong hoạt động sản xuất của các cơ sở, doanh nghiệp.

Kính mời Ông/Bà:…………………………………….……….Tham dự Hội thảo nói trên.

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 12 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Bệnh viện 199, số 216 đường Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Hình thức tham gia (đánh dấu X lựa chọn): Trực tiếp (….) hay trực tuyến (……).

Chương trình Hội thảo được gửi đính kèm.

Thông tin liên hệ và đăng ký Hội thảo:

Link đăng ký: https://bit.ly/3peXzfg

  • Dương Thị Nhung (0817317533, dtnhung@gmail.com)
  • Trần Ngọc Khánh Ni (0962827735, tnkhanhni@husc.edu.vn)

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi trân trọng kính mời Quý vị đại biểu sắp xếp thời gian tham dự.

          Trân trọng kính mời./.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Nâng cao năng lực đánh giá dữ liệu môi trường và quản lý HSE”

Thời gianNội dungChủ trì
7h30-8h00Đăng ký Đại biểuBan tổ chức
8h00-8h10Giới thiệu mục đích, chương trình và thành phần tham dự Hội thảoBan tổ chức
8h10-8h20Phát biểu khai mạcTrung tâm CRET & Công ty Vinabook
8h20-8h50Quản lý HSE trong cơ sở và doanh nghiệpTS. Đường Văn Hiếu, Giám đốc Trung tâm CRET TS. BS. Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199
8h50-9h20Thực trạng nhu cầu và giải pháp phát triển nguồn nhân lực Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường ở khu vực Miền TrungPGS.TS. Hoàng Công Tín, Trưởng Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế
9h20-9h40Giải lao 
9h40-10h30Đánh giá dữ liệu môi trường: Thực trạng, nhu cầu và giải phápPGS. TS. Nguyễn Văn Hợp, Chuyên gia cố vấn CRET
10h30-11h00Thảo luận toàn thểPGS. TS. Trần Anh Tuấn, Trưởng Bộ môn QL TN-MT và Biến đổi khí hậu, Khoa Môi trường CEO. ThS. Hoàng Đức Bảo Công ty Vinabook PGS. TS. Nguyễn Văn Hợp Chuyên gia cố vấn CRET
11h00-11h30Tổng kết, trao giấy chứng nhận, bế mạc Hội thảo và giao lưu thân mậtGiám đốc Trung tâm CRET & Công ty Vinabook
0