Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ môi trường miền Trung – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (Central Vietnam Centre for Environmental Research and Technology Transfer – University of Sciences, Hue University) – CRET.HUE

  • Địa điểm văn phòng: 77 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.
  • Hotline: 0234 3 84 89 77
  • Email: cret.hue@hueuni.edu.vn.
  • Website: www.crethue.husc.edu.vn